7 stycken bilder som visar från tillverkning av glaspartierna till att de monteras hos kund.